Listado de sustancias

Anexo A - Grupo I
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
CFC-11 CFCl3 Triclorofluorometano 75-69-4, 83589-40-6 2903.41.00.000A 1
CFC-12 CF2Cl2 Diclorodifluorometano 75-71-8 2903.42.00.000M 1
CFC-113 C2F3Cl3 Triclorotrifluoroetanos 76-13-1, 354-58-5, 26523-64-8 2903.43.00.000Z 0,8
CFC-114 C2F4Cl2 Diclorotetrafluoroetanos (CFC-114) 76-14-2, 374-07-2, 1320-37-2 2903.44.00.100R 1
CFC-115 C2F5Cl Cloropentafluoroetano (CFC-115) 76-15-3, 12770-91-1 2903.44.00.200X 0,6


Anexo A - Grupo II
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
Halón 1301 CF3Br Bromotrifluorometano (Halón-1301) 75-63-8 2903.46.00.200W 10
Halón 2402 C2F4Br2 Dibromotetrafluoroetano (Halón-2402) 124-73-2, 25497-30-7, 27336-23-8 2903.46.00.300B 6


Anexo B - Grupo I
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
CFC-13 CF3Cl Clorotrifluorometano 75-72-9 2903.45.10.000H 1
CFC-111 C2FCl5 Pentaclorofluoroetano 354-56-3 2903.45.20.000T 1
CFC-112 C2F2Cl4 Tetraclorodifluoroetanos 76-11-9, 76-12-0 2903.45.30.000C 1
CFC-211 C3FCl7 Heptaclorofluoropropanos 2903.45.41.000V 1
CFC-212 C3F2Cl6 Hexaclorodifluoropropanos 3182-26-1 2903.45.42.000C 1
CFC-213 C3F3Cl5 Pentaclorotrifluoropropanos 60285-54-3, 134237-31-3 2903.45.43.000K 1
CFC-214 C3F4Cl4 Tetraclorotetrafluoropropanos 677-68-9, 29255-31-0 2903.45.44.000T 1
CFC-215 C3F5Cl3 Tricloropentafluoropropanos 28109-69-5 2903.45.45.000A 1
CFC-216 C3F6Cl2 Diclorohexafluoropropanos 661-97-2, 662-01-1, 1652-80-8, 2729-28-4, 42560-98-5 2903.45.46.000H 1
CFC-217 C3F7Cl Cloroheptanofluoropropanos 135401-87-5 2903.45.47.000Q 1


Anexo B - Grupo II
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
Tetracloruro de carbono CCl4 Tetracloruro de carbono 56-23-5 2903.14.00.000U 1,1


Anexo B - Grupo III
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo) C2H3Cl3 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo) 71-55-6 2903.19.10.000N 0,1


Anexo C - Grupo I
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HCFC-21 CHFCl2 Diclorofluorometano (HCFC-21) 75-43-4 2903.49.19.110H 0,04
HCFC-151 C2H4FCl Clorofluoroetanos 1615-75-4 2903.49.12.000W 0,005
HCFC-221 C3HFCl6 Hexaclorofluoropropanos (HCFC-221) 134190-54-8 2903.49.19.393B 0,07
HCFC-222 C3HF2Cl5 Pentaclorodifluoropropanos (HCFC-222) 116867-32-4 2903.49.19.391X 0,09
HCFC-223 C3HF3Cl4 Tetraclorotrifluoropropanos (HCFC-223) 338-75-0, 460-69-5, 29470-99-9, 134237-95-9 2903.49.19.341F 0,08
HCFC-224 C3HF4Cl3 Triclorotetrafluoropropanos (HCFC-224) 422-51-5, 679-85-6 2903.49.19.331C 0,09
HCFC-225 C3HF5Cl2 Los demás. (Dicloropentafluoropropanos) 127564-92-5 2903.49.17.900H 0,07
HCFC-225ca CF3CF2CHCl2 1,1-Dicloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropano (HCFC-225ca) 422-56-0 2903.49.17.100P 0,025
HCFC-225cb CF2ClCF2CHClF 1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HCFC-225cb) 507-55-1 2903.49.17.200V 0,33
HCFC-226 C3HF6Cl Clorohexafluoropropanos (HCFC-226) 422-55-9 2903.49.19.311W 0,1
HCFC-231 C3H2Cl5 Pentaclorofluoropropanos (HCFC-231) 134190-48-0 2903.49.19.392Z 0,09
HCFC-232 C3H2F2Cl4 Tetraclorodifluoropropanos (HCFC-232) 819-00-1, 127564-82-3, 134237-39-1 2903.49.19.342H 0,1
HCFC-233 C3H2F3Cl3 Triclorotrifluoropropanos (HCFC-233) 61623-04-9 2903.49.19.332E 0,23
HCFC-234 C3H2F4Cl2 Diclorotetrafluoropropanos (HCFC-234) 06/01/4071 2903.49.19.321Z 0,28
HCFC-235 C3H2F5Cl Cloropentafluoropropanos (HCFC-235) 422-02-6 2903.49.19.312Y 0,52
HCFC-241 C3H3FCl4 Tetraclorofluoropropanos (HCFC-241) 134190-49-1 2903.49.19.343K 0,09
HCFC-242 C3H3F2Cl3 Triclorodifluoropropanos (HCFC-242) 2903.49.19.333G 0,13
HCFC-243 C3H3F3Cl2 Diclorotrifluoropropanos (HCFC-243) 04/01/7126 2903.49.19.322B 0,12
HCFC-244 C3H3F4Cl Clorotetrafluoropropanos (HCFC-244) 19041-02-2 2903.49.19.313A 0,14
HCFC-251 C3H4FCl3 Triclorofluoropropanos (HCFC-251) 2903.49.19.334J 0,01
HCFC-252 C3H4F2Cl2 Diclorodifluoropropanos (HCFC-252) 7126-15-0 2903.49.19.323D 0,04
HCFC-253 C3H4F3Cl Clorotrifluoropropanos (HCFC-253) 460-35-5 2903.49.19.314C 0,03
HCFC-261 C3H5FCl2 Diclorofluoropropanos (HCFC-261) 7799-56-6 2903.49.19.324F 0,02
HCFC-262 C3H5F2Cl Clorodifluoropropanos (HCFC-262) 430-93-3 2903.49.19.315E 0,02
HCFC-271 C3H6FCl Clorofluoropropanos (HCFC-271) 2903.49.19.316G 0,03
HCFC-31 CH2FCl Clorofluorometano (HCFC-31) 593-70-4 2903.49.19.120L 0,02
HCFC-121 C2HFCl4 Tetraclorofluoroetanos (HCFC-121) 354-11-0, 354-14-3, 130879-71-9, 134237-32-4 2903.49.19.210N 0,04
HCFC-122 C2HF2Cl3 Triclorodifluoroetanos (HCFC-122) 354-15-4 2903.49.19.220R 0,08
HCFC-131 C2H2FCl3 Triclorofluorometanos (HCFC-131) 811-95-0, 134237-34-6 2903.49.19.230V 0,05
HCFC-132 C2H2F2Cl2 Diclorodifluoroetanos (HCFC-132) 1649-08-7 2903.49.19.240Y 0,05
HCFC-133 C2H2F3Cl Clorotrifluoroetanos (HCFC-133) 75-88-7 2903.49.19.250B 0,06
HCFC-141 C2H3FCl2 Los demás. (Diclorofluoroetanos) 1717-00-6 2903.49.15.900A 0,07
HCFC-142 C2H3F2Cl Los demás. (Clorodifluoroetanos) 2903.49.16.900A 0,07


Anexo C - Grupo I-22
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HCFC-22 CHF2Cl Clorodifluorometano 75-45-6 2903.49.11.000N 0,055


Anexo C - Grupo I-123
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HCFC-123 CHCl2CF3 1,1-Dicloro-2,2,2-trifluoroetano 2903.49.13.100J 0,02


Anexo C - Grupo I-124
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HCFC-124 CHFClCF3 1-cloro-1-fluoro-2,2,2-trifluoroetano 2903.49.14.100R 0,022


Anexo C - Grupo I-141b
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HCFC-141b CH3CFCl2 1,1-Dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b) 1717-00-6, 25167-88-8 2903.49.15.100Z 0,11


Anexo C - Grupo I-142b
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HCFC-142b CH3CF2Cl Cloro-1,1-difluoroetano 75-68-3 2903.49.16.100G 0,065


Anexo C - Grupo II
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
Dibromofluorometano CHFBr2 Dibromofluorometano 2903.49.20.110Z 1
HBFC-22B1 CHF2Br Bromodifluorometano (HBFC-22B1) 1511-62-2 2903.49.20.120C 0,74
Bromofluorometano CH2FBr Bromofluorometano 2903.49.20.130F 0,73
Tetrabromofluoroetanos C2HFBr4 Tetrabromofluoroetanos 2903.49.20.296U 0,08
Tribromodifluoroetanos C2HF2Br3 Tribromodifluoroetanos 2903.49.20.295R 1,8
Dibromotrifluoroetanos C2HF3Br2 Dibromotrifluoroetanos 2903.49.20.293M 1,6
Bromotetrafluoroetanos C2HF4Br Bromotetrafluoroetanos 124-72-1 2903.49.20.214N 1,2
Tribromofluoroetanos C2H2FBr3 Tribromofluoroetanos 2903.49.20.294P 1,1
Dibromodifluoroetanos C2H2F2Br2 Dibromodifluoroetanos 75-82-1, 31392-96-8 2903.49.20.292K 1,5
Bromotrifluoroetanos C2H2F3Br Bromotrifluoroetanos 421-06-7 2903.49.20.213L 1,6
Dibromofluoroetanos C2H3FBr2 Dibromofluoroetanos 958-97-4 2903.49.20.291H 1,7
Bromodifluoroetanos C2H3F2Br Bromodifluoroetanos 2903.49.20.212J 1,1
Bromofluoroetanos C2H4FBr Bromofluoroetanos 762-49-2 2903.49.20.211G 0,1
Hexabromofluoropropanos C3HFBr6 Hexabromofluoropropanos 29470-94-8, 134273-35-7 2903.49.20.393T 1,5
Pentabromodifluoropropanos C3HF2Br5 Pentabromodifluoropropanos 2903.49.20.391N 1,9
Tetrabromotrifluoropropanos C3HF3Br4 Tetrabromotrifluoropropanos 2903.49.20.341X 1,8
Tribromotetrafluoropropanos C3HF4Br3 Tribromotetrafluoropropanos 2903.49.20.331U 2,2
Dibromopentafluoropropanos C3HF5Br2 Dibromopentafluoropropanos 2903.49.20.321Q 2
Bromohexafluoropropanos C3HF6Br Bromohexafluoropropanos 63905-11-3 2903.49.20.311M 3,3
Pentabromofluoropropanos C3H2FBr5 Pentabromofluoropropanos 2903.49.20.392Q 1,9
Tetrabromodifluoropropanos C3H2F2Br4 Tetrabromodifluoropropanos 2903.49.20.342Z 2,1
Tribromotrifluoropropanos C3H2F3Br3 Tribromotrifluoropropanos 2903.49.20.332W 5,6
Dibromotetrafluoropropanos C3H2F4Br2 Dibromotetrafluoropropanos 2903.49.20.322T 7,5
Bromopentafluoropropanos C3H2F5Br Bromopentafluoropropanos 422-01-5 2903.49.20.312P 14
Tetrabromofluoropropanos C3H3FBr4 Tetrabromofluoropropanos 2903.49.20.343B 1,9
Tribromodifluoropropanos C3H3F2B3 Tribromodifluoropropanos 2903.49.20.333Y 3,1
Dibromotrifluoropropanos C3H3F3Br2 Dibromotrifluoropropanos 431-21-0 2903.49.20.323V 2,5
Bromotetrafluoropropanos C3H3F4Br Bromotetrafluoropropanos 679-84-5 2903.49.20.313R 4,4
Tribromofluoropropanos C3H4FBr3 Tribromofluoropropanos 2903.49.20.334A 0,3
Dibromodifluoropropanos C3H4F2Br2 Dibromodifluoropropanos 2903.49.20.324X 1
Bromotrifluoropropanos C3H4F3Br Bromotrifluoropropanos 2903.49.20.314U 0,8
Dibromofluoropropanos C3H5FBr2 Dibromofluoropropanos 2903.49.20.325Z 0,4
Bromodifluoropropanos C3H5F2Br Bromodifluoropropanos 2903.49.20.315W 0,8
Bromofluoropropanos C3H6FBr Bromofluoropropanos 352-91-0 2903.49.20.316Y 0,7


Anexo C - Grupo III
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
bromoclorometano H2CBrCl bromoclorometano 74-97-5 2903.49.90.100P 0,12


Anexo E - Grupo I
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
Metilbromuro (Bromuro de metilo) CH3Br Metilbromuro (Bromuro de metilo) 74-83-9 2903.30.21.000B;
3808.10.29.991J (preparado como biocida)
0,6


Anexo F - Grupo I HFC-134
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-134 CHF2CHF2 1,1,2,2-Tetrafluoroethane 359-35-3 2903.39.19.000K 1100


Anexo F - Grupo I HFC-134a
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-134a CH2FCF3 1,1,1,2-Tetrafluoroethane 811-97-2 2903.39.11.000Z 1430


Anexo F - Grupo I HFC-143
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-143 CH2FCHF2 1,1,2-Trifluoroethane 430-66-0 2903.39.19.000K 353


Anexo F - Grupo I HFC-245fa
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-245fa CHF2CH2CF3 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane 460-73-1 2903.39.19.000K 1030


Anexo F - Grupo I HFC-365mfc
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-365mfc CF3CH2CF2CH3 1,1,1,3,3-Pentafluorobutane 406-58-6 2903.39.19.000K 794


Anexo F - Grupo I HFC-227ea
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-227ea CF3CHFCF3 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane 431-89-0 2903.39.19.000K 3220


Anexo F - Grupo I HFC-236cb
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-236cb CH2FCF2CF3 1,1,1,2,2,3-Hexafluoropropane 677-56-5 2903.39.19.000K 1340


Anexo F - Grupo I HFC-236ea
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-236ea CHF2CHFCF3 1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropane 431-63-0 2903.39.19.000K 1370


Anexo F - Grupo I HFC-236fa
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-236fa CF3CH2CF3 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane 690-39-1 2903.39.19.000K 9810


Anexo F - Grupo I HFC-245ca
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-245ca CH2FCF2CHF2 1,1,2,2,3-Pentafluoropropane 679-86-7 2903.39.19.000K 693


Anexo F - Grupo I HFC-43-10mee
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 2H,3H-Decafluoropentane 138495-42-8 2903.39.19.000K 1640


Anexo F - Grupo I HFC-32
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-32 CH2F2 Difluoromethane 75-10-5 2903.39.19.000K 675


Anexo F - Grupo I HFC-125
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-125 CHF2CF3 Pentafluoroethane 354-33-6 2903.39.19.000K 3500


Anexo F - Grupo I HFC-143a
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-143a CH3CF3 1,1,1-Trifluoroethane 420-46-2 2903.39.19.000K 4470


Anexo F - Grupo I HFC-41
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-41 CH3F Fluoromethane 593-53-3 2903.39.19.000K 92


Anexo F - Grupo I HFC-152
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-152 CH2FCH2F 1,2-Difluoroethane 624-72-6 2903.39.19.000K 53


Anexo F - Grupo I HFC-152a
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-152a CH3CHF2 1,1-Difluoroethane 75-37-6 2903.39.19.000K 124


Anexo F - Grupo II HFC-23
Nombre Fórmula Nombre Químico Número CAS Posición Arancelaria PAO
HFC-23 CHF3 Fluoroformo (trifluoromethane) 75-46-7 2903.39.19.000K 14800